Rekrutacja

Nabór słuchaczy na rok akademicki 2017/2018

W Polkowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku nabór słuchaczy na rok akademicki 2017/2018 trwa od 15.07.2017 r. do 15.09.2017 r. Słuchaczem PUTW może zostać każda osoba zamieszkała na stałe na terenie powiatu polkowickiego, która ukończyła 45 rok życia, nieczynna zawodowo (np.: emeryt, rencista) i złoży pisemną deklarację słuchacza PUTW. Liczba miejsc jest ograniczona (50 osób - liczy się kolejność zgłoszeń).

Chętne osoby powinny złożyć następujące dokumenty:

 • deklarację słuchacza PUTW;
 • kwestionariusz osobowy;
 • aktualne zdjęcie (2 szt.);
 • dowód wpłaty wpisowego (10 zł) i rocznej składki członkowskiej (60 zł).

Wpisowe i składkę członkowską należy przelać na konto bankowe: BZ WBK S.A. o/Polkowice Nr 73 1090 2109 0000 0005 5006 4774. W tytule przelewu należy wpisać "wpisowe i składka członkowska PUTW" Formularze zgłoszeniowe można otrzymać i złożyć w Uczelni Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b p. B208 albo B204 lub wydrukować ze strony internetowej. W ww. miejscach jest możliwość zapoznania się z regulaminem PUTW. Bliższych informacji udziela pani Maria Kicaj w siedzibie Uczelni przy ul. Skalników 6 b, p. B208, tel. (076) 746 53 35 lub p. Agnieszka Nowak, p. B204,tel. (076) 746 53 42.

Załączniki

 • Deklaracje:
 • Deklaracja słuchacza PUTW - dla słuchaczy I etapu edukacji;
  Proszę pobrać i wydrukować - pobierz;
 • Deklaracja słuchacza PUTW dla słuchaczy II etapu edukacji;
  Proszę pobrać i wydrukować - pobierz;
 • Deklaracja słuchacza PUTW dla słuchaczy III i IV etapu edukacji;
  Proszę pobrać i wydrukować - pobierz;
 • Kwestionariusz osobowy - tylko studenci I roku; pobierz