Aktualności

Bezpłatne badanie słuchu

Dnia 7.12.2016 r. w godzinach 9.30 - 11.00, w sali B104.


Publikacje jubileuszowe w sprzedaży

Uprzejmie informujemy, że dostępne są książki pt. "Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. 10 lat, które odmłodziły...". Aby zakupić książkę należy dokonać płatnosci w kwocie 15 zł na konto: BZ WBK S.A. o/Polkowice 73-1090-2109-0000-0005-5006-4774, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice. Tytułem: Zakup publikacji PUTW. Książkę, po przedłożeniu dowodu wpłaty (wydruk komputerowy lub potwierdzenie bankowe), można odebrać u Pani kierownik PUTW Marii Kicaj.


Uwaga słuchacze PUTW

Wyjazd na wycieczkę do Wrocławia 1.12.2016 r., będzie o godz. 8.00


Uwaga słuchacze PUTW

Informujemy, że w związku z awarią dwóch torów na kręgielni, dnia 25.11.2016 r. będziemy korzystac tylko z pozostałych dwóch. Oznacza to, że zwiększy się liczba użytkowników na każdym z pozostałych torów, przepraszamy za wynikłą sytuację.


Uwaga słuchacze PUTW

Informujemy, że dnia 21.11.2016 r .- odbędą się zapisy na wycieczkę do Wrocławia ( 01.12.2016 r.). Koszt wycieczki 26 zł. (bilety wstępu, ubezpieczenie) W programie wycieczki; Muzeum Pana Tadeusza (7.50 zł.), Muzeum Hydropolis (17 zł.), kiermasz świąteczny. ZAPRASZAMY!


Uwaga słuchacze IX roku PUTW

Informujemy, że nastąpila zmiana godziny zajęć języka angielskiego z Panem Robertem Rogackim. Od 8.11.2016 r. zajęcia te będą odbywać się we wtorki w godzinach 11.30-13.00.


Podziękowanie

Władze Uczelni Jana Wyżykowskiego oraz Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dziękują Burmistrzowi Gminy Polkowice Wiesławowi Wabikowi za objęcie Patronatem Honorowym obchodów 10-lecia Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i osobisty w nich udział, a także istotne wsparcie finansowe tego szczególnego wydarzenia.


Uwaga słuchacze PUTW

Informujemy, że poniedziałek 31.10.2016 r. jest dniem wolnym od zajęć.Uwaga Słuchacze Sekcji Historycznej

Uprzejmie informujemy, że zajęcia Sekcji Historycznej Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 26.10.2016 r., tj. środa, nie odbędą się i zostaną opracowane w innym terminie.


Informatyka I rok

Od dnia 24.10.2016 r. zajęcia z Informatyki na I roku odbywają się w poniedziałek i wtorek o godz. 15.30. Podział na grupy wywieszony jest na tablicy informacyjnej Uczelni


Uwaga słuchacze PUTW

Informujemy, że obchody 10-lecia PUTW połączone z inauguracją roku 2016/2017 odbędą się 12.10.2016 r . (środa), o godz. 13.00 w Auli UJW (B107)